ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Όροι Χρήσης

Προσωπικά Δεδομένα

Για τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου απαιτούνται κάποιες προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. Η Εταιρεία (Ascentius Ltd) λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων, που υπόκεινται σε ελληνική νομοθεσία (Ν.2472/97), δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η εταιρεία μας (Ascentius Ltd) δεσμεύεται ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα, που περιέρχονται στο δικτυακό τόπο της δεν θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη.

Συγκεκριμένα, με βάση την κείμενη νομοθεσία η εταιρεία διαθέτει το δικαίωμα στα πλαίσια της δραστηριότητάς της να διατηρεί αρχείο πελατών, το οποίο δεν δύναται να κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε να προβεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία αυτού.

Οι νέοι κάτω των 18 ετών πρέπει να λαμβάνουν την άδεια από τους κηδεμόνες τους πριν την πρόσβαση στον ιστότοπό μας και την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων.

Τα προσωπικά σας στοιχεία, σε κάθε περίπτωση, παραμένουν απόρρητα και χρησιμοποιούνται αυστηρά μόνο από την επιχείρησή μας.

Ανήλικοι

Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δίκαιοπρακτική ικανότητα.

To SexShopToys.gr διατηρεί και θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα να αρνηθεί να παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα εφόσον υποπέσει στην αντίληψη των εργαζομένων του πως τα προϊόντα προορίζονται για χρήση από/σε ανηλίκους.

Newsletters (Ενημερωτικά Δελτία)

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του SexShopToys.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Το SexShopToys.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Η διαγραφή σπό τις λίστες παραληπτών μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον σχετικό σύνδεσμο στο κάτω μέρος κάθε newsletter – εναλλακτικά μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.

Επιστροφές Προϊόντων

Μία συχνή ανησυχία του διαδικτυακού αγοραστή είναι η πιθανότητα να μην ανταποκρίνεται πλήρως το προϊόν που αγόρασε στις προσδοκίες του λόγω λανθασμένης επιλογής, διαφορετικού μεγέθους κλπ.

Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα αυτή έχουμε δώσει μεγάλη προσοχή κατά το σχεδιασμό της ιστοσελίδας, έτσι ώστε να παρέχονται:

 • Ευκρινείς και αυθεντικές εικόνες των προϊόντων
 • Λεπτομερή χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος
 • Ενημέρωση σχετικά με την ονομασία του οίκου κατασκευής

​Για να αποφευχθεί η πιθανότητα ύπαρξης ελαττώματος γίνεται έλεγχος των προϊόντων πριν από την αποστολή όσον αφορά τυχόν εμφανή ελαττώματα.

Για τυχόν ελαττώματα ή προβλήματα κατά τη χρήση των προϊόντων η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά την κατασκευάστρια εταιρία εκτός από τις περιπτώσεις καταστροφής κατά τη μεταφορά.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Όροι επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος

 • Δικαίωμα επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος έχετε μόνο εφόσον υπάρξει αίτημα επιστροφής εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας.
 • Απαραίτητα μαζί με το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί η απόδειξη αγοράς.
 • Η συσκευασία θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση όπως ακριβώς εστάλη. Τα στοιχεία της συσκευασίας θα πρέπει να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα στοιχεία του προϊόντος (Serial Number κλπ).

Διαδικασία επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος

 • Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.
 • Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν κατά την αποστολή του από το SexShopToys.gr (π.χ απόδειξη).
 • Αποστέλλετε το δέμα σε διεύθυνση που θα σας ορίσουμε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω email με έξοδα επιστροφής που βαρύνουν αποκλειστικά το SexShopToys.gr.
 • Όταν παραλάβουμε το επιστρεφόμενο προϊόν και διαπιστώσουμε την ελαττωματική του κατάσταση και εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις για την επιστροφή του προϊόντος, τότε προχωράμε σε επικοινωνία με τον πελάτη για την άμεση αντικατάσταση του προϊόντος ή την επιστροφή της αξίας του.
  • α) Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την αντικατάσταση του προϊόντος, το νέο προϊόν που αντικαθιστά το ελαττωματικό, αποστέλλεται στον πελάτη χωρίς επιπλέον χρέωση.
  • β) Στην περίπτωση που ο πελάτης θέλει την επιστροφή της αξίας του προϊόντος θα επιστρέφεται και η οποιαδήποτε αξία μεταφορικών εξόδων που κατέβαλε κατά την αποστολή του εφόσον το προϊόν που επιστράφηκε ήταν και το μοναδικό τεμάχιο μέσα στην παραγγελία του.
  • γ) Στην περίπτωση που διαπιστώνεται από το προσωπικό μας ότι το προϊόν δε παρουσιάζει οποιοδήποτε ελάττωμα και χαρακτηρίστηκε εσφαλμένα ελαττωματικό τότε η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή από την εταιρία μας και επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση αποστολής του ιδίου συμπεριλαμβανόμενου του κόστους επιστροφής που προηγήθηκε.

Επιστροφές μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Όροι επιστροφής μη ελαττωματικού προϊόντος

 • Δικαίωμα επιστροφής μη ελαττωματικού προϊόντος έχετε μόνο εφόσον υπάρξει αίτημα επιστροφής εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας.
 • Απαραίτητα μαζί με το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί η απόδειξη αγοράς.
 • Η συσκευασία θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση όπως ακριβώς εστάλη χωρίς να έχει ανοιχτεί και οποιαδήποτε σφραγίδα ασφαλείας θα πρέπει να είναι απαραβίαστη. Τα στοιχεία της συσκευασίας θα πρέπει να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα στοιχεία του προϊόντος (Serial Number κλπ).

Διαδικασία επιστροφής μη ελαττωματικού προϊόντος

 • Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.
 • Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν κατά την αποστολή του από το SexShopToys.gr (π.χ απόδειξη).
 • Αποστέλλετε το δέμα σε διεύθυνση που θα σας ορίσουμε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω email με έξοδα επιστροφής που βαρύνουν αρχικά το SexShopToys.gr.
 • Όταν παραλάβουμε το επιστρεφόμενο προϊόν και εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις για την επιστροφή του προϊόντος τότε προχωράμε σε επικοινωνία με τον πελάτη για την άμεση αλλαγή του προϊόντος ή την επιστροφή της αξίας του (Δικαίωμα Υπαναχώρησης).
  • α) Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την αλλαγή του προϊόντος, το νέο προϊόν που αντικαθιστά το επιστρεφόμενο, αποστέλλεται στον πελάτη με νέα χρέωση που προκύπτει από την ακόλουθη μαθηματική πράξη:
   (Αξία επιστρεφόμενου προϊόντος) – (Αξία νέου προϊόντος) + (Έξοδα επιστροφής) + (Έξοδα νέας αποστολής)
  • β) Στην περίπτωση που ο πελάτης θέλει την επιστροφή της αξίας του προϊόντος (Δικαίωμα Υπαναχώρησης) θα επιστρέφεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού η καθαρή αξία του προϊόντος μείον τα έξοδα επιστροφής που βάρυναν αρχικά την εταιρία μας. Εάν το προϊόν που επιστράφηκε ήταν και το μοναδικό προϊόν της αρχικής παραγγελίας τότε από το παραπάνω ποσό επιστροφής αφαιρούνται και τα αρχικά έξοδα αποστολής ανεξαιρέτως αν ήταν δωρεάν ή όχι κατά την αρχική παραλαβή της από τον πελάτη.
  • γ) Στην περίπτωση που διαπιστώνεται από το προσωπικό μας ότι το προϊόν δεν είναι στην αρχική του καλή κατάσταση ή ότι έχει παραβιασμένη συσκευασία ή ελλιπή, τότε η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή από την εταιρία μας και επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση αποστολής του ιδίου συμπεριλαμβανόμενου του κόστους επιστροφής που προηγήθηκε.

Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων.

Το SexShopToys.gr δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.

Το SexShopToys.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Newsletter PopUp

15% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

με την εγγραφή σου στο newsletter μας!

Holler Box